top of page

Så här håller du tidsramarna
och sparar pengar

Eliptogon erbjuder expertkompetens inom Systems Engineering. Vi ser till att ditt projekt blir klart i tid, inom budget och med önskat resultat.

Många gånger fördyras projekt genom att man har fel bild av slutprodukten, missar viktiga intressenter eller har bristande kravställning och systemdesign. Vi hjälper dig att få superkrafter redan i konceptfasen. Vår roll är att få beställare och utvecklingsavdelningar att förstå varandras språk. Se till att det finns rätt underlag för beslut. Räta ut frågetecken på vägen och göra bilden av slutprodukten tydlig utan rum för överraskningar. Skapa ordning och reda helt enkelt – för i vår värld är det dyrt att vara efterklok.

bottom of page