top of page

Fiffiga genvägar
eller kostsamma senvägar

Beslut tidigt i processen låser upp stora delar av kostnader och resurser i ditt projekt. Vi ger dig kunskapen och verktygen att hamna rätt från början. Vi erbjuder en rad tjänster inom ramen för Systems Engineering.

Teknisk projektledning. Lita på att projektet styrs upp på bästa sätt. Vi ansvarar för att processer följs som planerat och att saker och ting sker i rätt ordning.

Kravhantering. Försäkra dig om att ingen blir besviken på slutprodukten. Vi identifierar alla intressenter och jämkar ihop samtliga krav till en gemensam kravbild utan rum för överraskningar.

Systemdesign. Återfå kontrollen genom strukturerat arbete där ingen missar något. Vi tar fram en systemlösning baserad på kraven och mappar kraven till rätt komponenter i din design.

Systemmodellering. Känn dig trygg i vetskapen att du får bästa möjliga design för de befintliga systemen. Vi skapar modeller av systemets olika delar och dess omgivning, identifierar problemen samt skapar förståelse.

Verifieringshantering. Tjäna på att slutprodukten har en garanterat hög kvalitet. Vi ser till att det finns adekvata tester för alla krav samt försäkrar att testerna genomförs och eventuella fel åtgärdas

Processutveckling. Uppnå ett strukturerat arbetssätt på företaget som är tydligt för alla, även nyrekryterade. Vi hjälper till att utveckla, dokumentera och underhålla arbetsprocesser.

bottom of page